HIZLI İLETİŞİM

Bizimle iletişime geçin

Mesai Saatlerimiz

08:00 - 18:00

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MEZUNLARINA VERİLEN HAKLAR VE DÜZENLENEN BELGELER

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MEZUNLARINA VERİLEN HAKLAR VE DÜZENLENEN BELGELER / Yayınlandı Haberler

Meslekî ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, gi- rişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü ye- tiştirmeyi amaçlamaktadır. Meslekî ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaş- larla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir meslekî ve teknik eğitim sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır. 2023 hedefleri ile uyumlu bir sistem oluşturulması için mes- lekî ve teknik eğitime yönelik var olan toplumsal algıyı değiş- tirmeyi hedefleyen, öğrencilerin meslekî ilgi ve yeteneklerini tespit eden ve çocuklar ile ailelerini bu doğrultuda yönlen- diren, akademik ders yoğunluğunun azaltıldığı, meslekî ders içeriklerinin güncellendiği, öğretmenlerin iş başında eğitim olanaklarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası sektör ve kamu finansal kaynaklarının kullanımı yoluyla okulların alt yapı ve donanımının hızla değişen ve gelişen teknolojiyle uyumlu hale getirildiği, mezunlarına istihdamda öncelik sağlayan ve farklı ücret politikalarının uygulandığı, sektörün meslekî ve teknik eğitim süreçlerinde daha fazla yer aldığı, sektör lider- leri ile iş birliği imkânlarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörel iş birliği protokolleri ve iyi uygulama mode- li olabilecek projelerin hayata geçirildiği, mezunlarının kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini sağlayacak bütünle şık bir yapının kurulması planlanmaktadır. Mezunlara Verilen Haklar Bütün meslekî ve teknik eğitim mezunlarına teknisyen unvanı verilmektedir. Meslekî ve teknik ortaöğretimden meslek yüksekokullarına geçişte sınav sonucuna göre alanında eğitim yapmak isteyen mezunlara ek puan verilmektedir KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında kendi iş yerini açan meslekî eğitim mezunlarına KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi verilmektedir. Mezunlara Verilen Belge ve Unvanlar • Alan ve dalda diploma (MTAL) • Ustalık ve kalfalık belgesi (MEMP) • Teknisyenlik unvanı • İşyeri açma belgesi • EUROPASS belgesi • Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge • Ustaöğreticilik belgesi Ustalık belgesi ya da iş yeri açma belgesi sahibi olup Meslekî Eğitim Merkezlerinde açılan iş pedagojisi kurslarını başarıyla tamamlayanlara ustaöğreticilik belgesi verilir.
Haber Fotoğrafları
TOP